Universiteit Leiden

Gordel van papier

T/m 25 februari 2024

Tentoonstelling
Van 22 september 2023 t/m 25 februari 2024 organiseert Huis van het Boek de tentoonstelling ‘Gordel van papier’ over de opkomst van het gedrukte boek in Indonesië. Het gaat over de periode 1816-1957,de tijd waarin Nederland het eilandenrijk onder de naam ‘Nederlands-Indië’ gekoloniseerd had tot aan het moment dat alle Nederlandse bedrijven daar genationaliseerd werden. De tentoonstelling opent met een impressie van de rijke schrift- en leescultuur van de Indonesiërs met lontar-geschriften en rijk geïllustreerde pustaha’s van boombast. Te midden daarvan deed de drukpers zijn intrede en ontstond vanaf 1816 een cultuur van gedrukte boeken, tijdschriften en andersoortig drukwerk. De bezoeker krijgt een intrigerende inkijk in de ontwikkelingen binnen de (post)koloniale samenleving. We zien letterproeven van sierlijke Javaanse letters, koloniale schoolboeken en uitgeversreclamemateriaal en ook drukwerk dat aangeeft hoe scherp er gediscrimineerd werd en hoe het verlangen naar een vrij Indonesië allang voor de Indonesische revolutie in drukwerk gevangen werd. Van dat laatste getuigt onder meer het iconische, zeldzame tweetalige geschrift uit 1913 Als ik eens Nederlander was… van Soewardi Soerjaningrat en revolutionaire kranten, zoals De Expres.
Naar agenda overzicht