Technische Universiteit Delft

“Delft – roemrijke weefstad”

07 september 2019

Lezing

Voordracht over de geschiedenis en de technieken van het weven in Delft.

1) In het Graafschap Holland was het weven huisvlijt en werd ook beoefend in de ateliers van de nonnenkloosters zoals bv. het St. Agatha, nu het Prinsenhof. Wevers werden vrije beroepsbeoefenaren en gingen zich organiseren in gilden. Het keurmerk verzorgden de keurmeesters in de Lakenhal die in Delft al in 1316 gebouwd werd en het ‘Wantshuis’ werd genoemd. Zij keurden de draperieën en voorzagen ze van een loodje. De Delftse Lakense Stof was geboren. Dit toonaangevend product leidde tot de 1e bloeiperiode die begon in de 15e eeuw en eindigde met de stadsbrand van 1536. Uit Amsterdam, Haarlem en Leiden kwamen afgevaardigden zelfs naar Delft om de technieken te bewonderen en af te kijken.

2) Eind 16e eeuw vluchtten Vlaamse protestanten o.a. naar Delft. Daaronder waren vaktechnische stof- en wandtapijtwevers zoals François Spiering en zijn ontwerper Karel van Mander den Ouden, er ontstond o.a. de wandtapijtenserie Diana. Daarnaast was Delft als eerste bekend om de zeer fijngeweven stof het Puycken. Tevens lieten de Engelsen in Delft hun Lakensestoffen zwartverven. In mijn voordracht zal ik nader ingaan op verschillende aspecten en toelichten met afbeeldingen, objecten, spreekwoorden en straatnamen.

Lees meer

Naar agenda overzicht