Constantijn Huygens. Een leven in brieven

T/m 04 december 2022

Tentoonstelling

Constantijn Huygens, veelzijdig correspondent

Constantijn Huygens  (1596-1687) moet tijdens zijn lange leven ruim 70.000 brieven hebben geschreven, en er evenveel ontvangen hebben, zo berekende hij ooit zelf. De kern daarvan, bestaande uit ruim 9.000 brieven uit zijn particuliere correspondentie, is sinds kort volledig te raadplegen via de database Huygens’ Briefwisseling Online. Daaruit komt een man naar voren die als secretaris, raad en rekenmeester drie prinsen van Oranje diende én die daarnaast faam geniet als dichter, diplomaat, kunstkenner, componist en musicus. Als een echte homo universalis was hij een van de meest uitgesproken persoonlijkheden van de Hollandse zeventiende eeuw. Vanaf 31 augustus 2022 organiseert Huygens’ Hofwijck in samenwerking met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en Huygens’ Swaensteyn de tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven.

Praktische informatie
De tentoonstelling Constantijn Huygens. Een leven in brieven vindt plaats op Huygens’ Hofwijck en in Huygens’ Swaensteyn in Voorburg, van 31 augustus t/m 4 december 2022.

Lees meer

Naar agenda overzicht