Climate Narratives: Kunst, Wetenschap en Klimaat: samen naar impact

20 september 2023

Evenement

Hoe kunnen wetenschappelijke instellingen de impact van hun onderzoek vergroten, en wat is de rol van kunstenaars en creatieven op dit raakvlak tussen wetenschap en beleid?

De laatste rapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) onderstrepen de urgentie van ambitieuze maatregelen om een leefbare toekomst veilig te stellen. In het licht hiervan hebben de KNAW en NWO het Klimaat Instituut Nederland (KIN) geïnitieerd, een hybride organisatie van twaalf instituten met als doel om Nederlands klimaatonderzoek te ondersteunen en te coördineren voor effectiever beleid.

Op initiatief van de Akademie van Kunsten verkent deze sessie van Climate Narratives de stappen in de samenwerking tussen kunst en wetenschap, specifiek in het licht van het onlangs opgerichte Klimaat Instituut Nederland (KIN).

Lees meer

Naar agenda overzicht