Vrije Universiteit Amsterdam

Choose your partners

T/m 27 november 2023

Tentoonstelling
Het produceren van kennis gebeurt altijd in samenwerking met anderen. Samenwerkingen vinden plaats tussen studenten en collega’s, maar ook met instellingen in binnen- én buitenland. De nieuwe tentoonstelling ‘Choose your partners’ vertelt enkele verhalen van internationale samenwerkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam, van 1880 tot nu.

In de tentoonstelling zijn allerlei objecten, archiefstukken en kaarten uit de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek te zien. Deze objecten vertellen het verhaal van de geschiedenis van internationalisering aan de VU. Oude brieven en relatiegeschenken laten zien hoe de oprichters van de VU in de beginperiode goed contact hadden met andere Calvinistische instellingen in de VS en Zuid-Afrika. Actieposters laten zien hoe de VU rond 1960 haar horizon verbreedde en zich actief inzette voor ontwikkelingshulp buiten de westerse wereld. Verschillende artikelen uit de Ad Valvas geven een inkijkje in de groeiende interesse voor wereldwijde problemen, maar ook de discussies die in recente jaren zijn ontstaan omtrent de internationalisering van het onderwijs aan de VU.

Lees meer

Naar agenda overzicht