Call for articles: Universitaire cultuur 1780-1940

01 oktober 2019

Call for papers

De redactie van De Moderne Tijd heeft de ambitie een themanummer te gaan wijden aan de universitaire cultuur in Nederland en Vlaanderen in de periode die het tijdschrift bestrijkt, de lange negentiende eeuw (1780-1940).

Aanleiding daarvoor is de hartenkreet die Eelco Runio in januari 2018 publiceerde in de NRC: ‘Waarom ik ontslag neem bij de universiteit’. Bij wijze van exitgesprek legt hij in dat artikel uit waarom hij zijn baan als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft opgezegd. Hij constateert dat het neoliberale bestuursmodel dat marktdenken heeft opgelegd aan de universiteiten, hem als docent dwingt zijn wetenschappelijke en professionele idealen en identiteit te verloochenen.

Zijn kritische analyse van de hedendaagse universiteit verleidt tot blikken over de schouder: was het vroeger beter, waren de Nederlandse en Vlaamse universiteiten inderdaad ooit een bakermat voor Bildung, vormden ze een gemeenschap waarin het verwerven van kennis en het kritische denken voorop stonden, waarin onderzoekers de tijd kregen om te peinzen en de studenten via een brede en diepgravende oriëntatie hun vorming tot zelfstandige en vrije persoonlijkheden realiseerden?

Lees meer

Naar agenda overzicht