Boekenstrijd

29 november 2019

Evenement

Eerste Boekendag: ‘Boekenstrijd’- Deventer, 29 November 2019

Boekenstrijd
De Boekendagen zijn in het leven geroepen voor de Nederlandse-Vlaamse onderzoeksgemeenschap rond boekgeschiedenis en boekenwetenschap van het premoderne boek (tot 1800). Deze dagen bieden een ontmoetingsplek voor mediëvisten en vroegmodernisten en een podium voor junior-onderzoekers.
De eerste in de reeks Boekendagen vindt plaats in boekenstad Deventer. We starten met een middag rond het thema ‘Boekenstrijd’. Boekenstrijd betreft niet alleen de strijd om controversiële en ketterse boeken, die leidde tot censuur en de Index van verboden boeken, maar ook de polemiek die in en rondom de boeken zelf werd gevoerd, door zowel auteurs als lezers. Verboden boeken verdwenen niet van de kaart, integendeel, zij waren het middelpunt van debat én het platform waarop dat debat werd gevoerd.
Naar agenda overzicht