AVA_Net Webinar Out of Commerce

28 november 2023

Workshop

Op 14 oktober is het Out of Commerce-convenant voor Audiovisuele werken getekend. Deze regeling geeft erfgoedinstellingen de mogelijkheid om auteursrechtelijk beschermde audiovisuele werken online te publiceren zonder dat daarvoor toestemming nodig is van de rechthebbenden, mits deze werken niet langer in de handel zijn, of dat nooit zijn geweest.

Lees meer

Naar agenda overzicht