Museum Vrolik tien maanden dicht

Het Anatomisch Museum van het Academisch Medisch Centrum (UvA) sluit voor tien maanden zijn deuren. Van augustus 2011 tot mei 2012 wordt het museum verbouwd en heringericht. Voornaamste oogmerk is de unieke collectie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

VU Amsterdam sluit zich ook aan

De Stichting Academisch Erfgoed is blij te kunnen melden dat ook de VU Amsterdam heeft besloten toe te treden tot de SAE. Binnen de Universiteitsbibliotheek van de VU bestaat sinds enige tijd een cluster academisch en cultureel erfgoed: de VU wil het eigen erfgoed een duidelijk gezicht geven. Bekijk bijvoorbeeld de beeldbank van de UB VU.

Uitbreiding SAE

De Stichting Academisch Erfgoed is uitgebreid met twee nieuwe leden. De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht hebben zich aangesloten.  De SAE ziet dit als een zeer positieve ontwikkeling in het streven naar een optimaal academisch erfgoed-netwerk.

Nieuwsbrief 21

In deze nieuwsbrief: Peter Koolmees combineert een (bijzonder) hoogleraarschap in de Geschiedenis van de Diergeneeskunde met de functie van conservator voor de collectie Diergeneeskunde bij het Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij docent/onderzoeker Voedselveiligheid bij de faculteit Diergeneeskunde. Lees verder