9-12 juni – Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed. Het programma richt zich binnen het thema Collecting Connections op het inzetten van collecties voor onderzoek en onderwijs, het verbinden van bibliotheek, archief en museale collecties en het verbindingen aangaan met het publiek. Kijk voor het volledige programma: http://universeum2016.nl/

SAE Nieuwsbrief

Op 20 april verscheen de vierenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken. Verwijzingen uit de nieuwsbrief

Call for Papers: Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed.

Symposium & Dijksterhuislezing 2015

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”. De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.  Direct aanmelden? Klik hier.

“Expeditie Wikipedia” afgesloten

Afgelopen donderdag is het project Expeditie Wikipedia met een goedbezocht symposium afgesloten. En om te laten zien wat er nou eigenlijk allemaal aan Wikipedia is toegevoegd, bouwde de TU Delft in samenwerking met Nieuwe Meesters Delft een mooie website waarop je de expedities kunt volgen op de wereldkaart: www.expeditiewikipedia.nl De SAE zet in 2015 de samenwerking met Wikimedia Nederland en Wikipedia voort met de zogenaamde “erfgoedcolleges” als onderdeel van het Wikipedia Educatieprogramma.

Symposium ‘Shared Authority’

Op 28 mei organiseert de SAE een symposium met als thema “shared authority”, waarmee het project “Expeditie Wikipedia” wordt afgesloten. Voor dit project openden een aantal universiteitsmusea, universiteitsbibliotheken en het Tropenmuseum gedurende een jaar de deuren voor een Wikipedian in Residence.  Tijdens het symposium worden de projectresultaten gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op de betekenis en consequentie van publieksparticipatie in de erfgoedsector. Hoe ver gaat de participatie, en wat levert het op? Klik hier voor deelname Programma:

Expeditie Wikipedia -update

Het SAE-project Expeditie Wikipedia loopt op volle kracht, en zal in de lente van 2015 worden afgerond met een symposium en een publiekspresentatie van de verzamelde content. Sandra Fauconnier, Wikipedian in Residence, heeft nu bijna een jaar lang met SAE-leden en het Tropenmuseum samengewerkt om erfgoed over expedities voor een breed publiek toegankelijk te maken via Wikipedia. Wat is er tot nu toe in het project gebeurd?

Schrijf mee in Leiden!

Op 12 december is er weer een edit-a-thon in het kader van Expeditie Wikipedia, met als thema’s expedities, cultuur en religie. Dit keer opent Museum Volkenkunde de deuren voor ons, dat tegenwoordig samen met het Tropenmuseum (onze projectpartner) en het Afrikamuseum het Museum van Wereldculturen vormt.

Schrijf mee op Wikipedia!

Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de tweede ‘edit-a-thon’ plaats in het kader van het project Expeditie Wikipedia. Deze keer zitten we in de TU Delft Library.  De middag richt zich op expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Google digitaliseert 100.000 boeken van de UvA

De UvA haakt aan bij de succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google, die 235.000 titels uit de collectie van de KB voor iedereen online toegankelijk hebben gemaakt. De komende twee jaar zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de Bijzondere Collecties van de UvA digitaliseren.

Werkconferentie academisch erfgoed

Op 25 en 26 september organiseert de Stichting Academisch Erfgoed in samenwerking met het Vlaams Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed een tweedaagse werkconferentie om uitwisseling tussen deze netwerken te bevorderen. De conferentie is speciaal bedoeld voor collectiebeheerders, conservatoren en anderen die werken met of verantwoordelijk zijn voor de universitaire collecties. De bijeenkomst vindt plaats in het Amsterdam Museum.

Schrijf mee op Wikipedia!

Op 4 oktober vond in het Universiteitsmuseum Utrecht de eerste – goed bezochte- Wikipedia-schrijfmiddag plaats, in het kader van  Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de volgende ‘edit-a-thon’ plaats, deze keer bij TU Delft Library. Dit maal is het thema expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Onderwerp Dijksterhuislezing bekend!

Van visioen tot desillusie en terug. De kern van het hedendaagse academische milieu Er bestaan duizenden universiteiten, maar wat ‘de universiteit’ is, blijft een beetje een raadsel. Een academische habitus is makkelijker te definiëren dan het instituut waar alles samenkomt. Bovendien vragen allerlei ontwikkelingen in de wereld om snelle aanpassing en modernisering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

17 juni: Dijksterhuislezing en SAE-symposium

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Niet toevallig in het jaar dat de RUG het 400-jarig lustrum viert. Het symposium zal zich richten op de soms lastige herkomst van de academische collecties. Immers, elke universiteit beheert objecten waarvan de herkomst vraagtekens oproept. Dat levert voor de huidige generatie beheerders van academisch erfgoed interessante en soms ingewikkelde vragen en uitdagingen op. 

Lustrumtentoonstellingen RUG

In het kader van het lustrum van de RUG organiseert het Universiteitsmuseum een lustrum-tentoonstelling bestaande uit twee deeltentoonstellingen op twee locaties in de stad: een grote tentoonstelling in Der Aa-kerk over de geschiedenis van de wetenschap in samenwerking met Science LinX, en een kleinere tentoonstelling in samenwerking met de kunstcommissie van de universiteit over vierhonderd jaar kunst aan de RUG. Deze tentoonstelling is te zien in het museum zelf aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. 

24 mei: Expertmeeting historische kaarten en Wikipedia

Onder de titel Wiki Loves Maps worden er in april en mei verschillende activiteiten ondernomen op de Nederlandse Wikipedia. Vanuit het SAE-project Expeditie Wikipedia sluiten we hierbij aan door op 24 mei aanstaande een expertmeeting te organiseren over het ontsluiten en gebruik van kaarten op Wikipedia. De resultaten van deze expertmeeting kunnen worden gebruikt  bij de edit-a-thons in oktober en de ontwikkeling van de eindpresentatie. 

XV UNIVERSEUM Network Meeting Hamburg

Enhancing University Heritage-Based research XV UNIVERSEUM NETWORK MEETING CALL FOR PAPERS The European Academic Heritage Network UNIVERSEUM announces its 15th annual meeting.

Call for papers: De tweede wetenschappelijke revolutie

Historici hebben aangetoond dat zich in de periode tussen circa 1775 en 1900 ingrijpende veranderingen in de wetenschapsbeoefening hebben voltrokken. Sommigen spreken zelfs van een ‘Tweede Wetenschappelijke Revolutie’ en menen dat in dit specifieke tijdsgewricht de westerse, moderne wetenschapsbeoefening gestalte kreeg. Deze these vormt het thema van de workshop.

Website Medisch Erfgoed geheel vernieuwd

In opdracht van de Stichting Academisch Erfgoed is de website medischerfgoed.nl opnieuw vormgegeven en de content is aangepast en aangevuld. De website geeft een overzicht van de topstukken van het Nederlands medisch erfgoed, die worden bewaard en tentoongesteld in Museum Vrolik (AMC Amsterdam), Museum Boerhaave, Het Universiteitsmuseum Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universiteitsmuseum Utrecht.