Zichtbaar erfgoed

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft recent de brochure “Zichtbaar Erfgoed” uitgebracht, over de waarde van erfgoed voor academisch onderwijs, onderzoek en publieke profilering van de universiteit.

Lees meer

Call for papers: Researcher meets Curator

In het kader van het SAE project rondom Hoogleraren organiseert de SAE in samenwerking met Huygens ING en Maastricht University op 22 maart de conferentie “Researcher meets Curator”. Deze conferentie richt zich op nieuwe trends in (biografisch) onderzoek naar wetenschappers en de gevolgen daarvan voor collectiebeheerders. Conservatoren, studenten en onderzoekers worden van harte uitgenodigd om te discussiëren over (digitale) trends in onderzoek en collectioneren en de gevolgen daarvan voor het bewaren en toegankelijk maken van de collecties.

Lees meer

Nieuwsbrief 50

De 50ste SAE nieuwsbrief is verschenen. Een PDF van de nieuwsbrief is ook online te bekijken.

Lees meer

Gezocht: Wikimedian in Residence

Per 1 november 2018 is de SAE voor het project Wiki-Wetenschappers op zoek naar een Wikimedian-in-Residence (WIR) speciaal gericht op het verrijken van historische gegevens van Nederlandse hoogleraren en vooraanstaande wetenschappers in Wikidata. Reageren kan tot 8 oktober. 

Lees meer

Inschrijven Dijksterhuislezing & SAE symposium

Op 12 oktober 2018 organiseert de SAE haar jaarlijkse symposium en Dijksterhuislezing, in samenwerking met Wageningen University. Het thema van de middag is: Het Landschap als academisch erfgoed. U kunt zich hiervoor inschrijven via de website.

Lees meer

Call for papers: Universiteiten en hun campussen

Op donderdag 29 november 2018 wordt door Gewina aan de Vrije Universiteit Amsterdam een congres georganiseerd over de geschiedenis van universiteitscampussen. Belangstellenden voor het geven van een lezing worden uitgenodigd voor 1 september 2018 een voorstel van circa 250 woorden in te dienen.

Lees meer

Registratie geopend: Universeum 2018

Van 13-15 juni vindt de jaarlijkse Universeum conferentie plaats. Dit keer organiseert The Hunterian (museum van de Universiteit van Glasgow) dit evenement. Het thema is: “Working Together: Partnerships, Co-creation, Co-curation”. Zie: https://www.gla.ac.uk/events/universeum2018/programme/#d.en.560132 

Lees meer

Universeum call for papers

De call for papers voor de Universeum conferencie 2018 is verlengd tot 9 februari 2018. Het thema van de conferentie in Glasgow is: Working Together: Partnerships, Co-creation, Co-curation. 

Lees meer

SAE nieuwsbrief

Op 29 september verscheen de achtenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken.

Lees meer

Symposium blog

Donderdag 1 juni vond het symposium “Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed” plaats bij de VU in Amsterdam. De bijeenkomst was druk bezocht met zo’n 100 bezoekers. Anita Wiersma, manager collecties bij Atria en een van deelnemers aan het symposium, schreef er een mooie blog over: https://www.atria.nl/nl/blog/erfgoed-van-de-toekomst

Lees meer

SAE Nieuwsbrief

Op 28 april verscheen de zevenenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken.  

Lees meer

Save the date: symposium Digitalisering

Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis organiseert de SAE op 1 juni 2017 het symposium “Digitalisering en de praktijk van het academisch erfgoed”. Het symposium vindt plaats bij de VU in Amsterdam.

Lees meer

Dijksterhuislezing 2017 door prof. Erik Kwakkel

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Universiteit Leiden. De Dijksterhuislezing 2017 zal op vrijdag 13 oktober worden uitgesproken door Prof. dr. Erik Kwakkel, Scaligerhoogleraar aan de Universiteit Leiden. De titel van zijn lezing is ‘Academisch erfgoed in het digitale tijdperk’  

Lees meer

Universeum Network Meeting – Call for Papers

Tot 28 februari kunnen nog papers worden ingediend voor de 18de Universeum Network Meeting die van 8-10 juni wordt gehouden in Belgrado. De 3 thema’s waarvoor papers kunnen worden ingediend zijn: Mobility of University Heritage Historical University Architectural Heritage Human remains in university collections.

Lees meer

Call for proposals UMAC conferentie

De jaarlijkse UMAC conferentie vindt dit keer plaats in Helsinki, van 5 t/m 8 september 2017. Voorstellen voor de call kunnen tot 31 januari 2017 worden ingediend. 17th Annual UMAC Conference Helsinki /Jyväskylä, Finland September 5–8, 2017               

Lees meer

Dijksterhuislezing & SAE symposium 2016

Donderdag 13 oktober in Maastricht Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met Maastricht University. De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Ernst Homburg, hoogleraar Geschiedenis van wetenschap en techniek aan Maastricht University. Limburgse wetenschappelijke collecties, hun teloorgang en wederopstanding, 1750-2000 Het symposium heeft als thema: Nieuwe collecties. Over de rol en betekenis van bijzondere verwervingen en nieuw gevormde academische collecties voor onderwijs en onderzoek en de profilering van universiteiten.

Lees meer

9-12 juni – Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed. Het programma richt zich binnen het thema Collecting Connections op het inzetten van collecties voor onderzoek en onderwijs, het verbinden van bibliotheek, archief en museale collecties en het verbindingen aangaan met het publiek. Kijk voor het volledige programma: http://universeum2016.nl/

Lees meer

SAE Nieuwsbrief

Op 20 april verscheen de vierenveertigste nieuwsbrief van de SAE. Een PDF van deze papieren uitgave is ook online te bekijken. Verwijzingen uit de nieuwsbrief

Lees meer

Call for Papers: Universeum Network Meeting

Van 9 t/m 11 juni 2016 zijn de universiteiten van Utrecht en Amsterdam gastheer van de 17de Universeum Network Meeting met als thema: Collecting Connections. Dit internationale evenement wordt jaarlijks georganiseerd door UNIVERSEUM, het Europese Netwerk voor Academisch Erfgoed.

Lees meer

Symposium & Dijksterhuislezing 2015

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”. De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.  Direct aanmelden? Klik hier.

Lees meer

“Expeditie Wikipedia” afgesloten

Afgelopen donderdag is het project Expeditie Wikipedia met een goedbezocht symposium afgesloten. En om te laten zien wat er nou eigenlijk allemaal aan Wikipedia is toegevoegd, bouwde de TU Delft in samenwerking met Nieuwe Meesters Delft een mooie website waarop je de expedities kunt volgen op de wereldkaart: www.expeditiewikipedia.nl De SAE zet in 2015 de samenwerking met Wikimedia Nederland en Wikipedia voort met de zogenaamde “erfgoedcolleges” als onderdeel van het Wikipedia Educatieprogramma.

Lees meer

Symposium ‘Shared Authority’

Op 28 mei organiseert de SAE een symposium met als thema “shared authority”, waarmee het project “Expeditie Wikipedia” wordt afgesloten. Voor dit project openden een aantal universiteitsmusea, universiteitsbibliotheken en het Tropenmuseum gedurende een jaar de deuren voor een Wikipedian in Residence.  Tijdens het symposium worden de projectresultaten gepresenteerd en wordt dieper ingegaan op de betekenis en consequentie van publieksparticipatie in de erfgoedsector. Hoe ver gaat de participatie, en wat levert het op? Klik hier voor deelname Programma:

Lees meer

Expeditie Wikipedia -update

Het SAE-project Expeditie Wikipedia loopt op volle kracht, en zal in de lente van 2015 worden afgerond met een symposium en een publiekspresentatie van de verzamelde content. Sandra Fauconnier, Wikipedian in Residence, heeft nu bijna een jaar lang met SAE-leden en het Tropenmuseum samengewerkt om erfgoed over expedities voor een breed publiek toegankelijk te maken via Wikipedia. Wat is er tot nu toe in het project gebeurd?

Lees meer

Schrijf mee in Leiden!

Op 12 december is er weer een edit-a-thon in het kader van Expeditie Wikipedia, met als thema’s expedities, cultuur en religie. Dit keer opent Museum Volkenkunde de deuren voor ons, dat tegenwoordig samen met het Tropenmuseum (onze projectpartner) en het Afrikamuseum het Museum van Wereldculturen vormt.

Lees meer

Schrijf mee op Wikipedia!

Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de tweede ‘edit-a-thon’ plaats in het kader van het project Expeditie Wikipedia. Deze keer zitten we in de TU Delft Library.  De middag richt zich op expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Lees meer

Google digitaliseert 100.000 boeken van de UvA

De UvA haakt aan bij de succesvolle samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Google, die 235.000 titels uit de collectie van de KB voor iedereen online toegankelijk hebben gemaakt. De komende twee jaar zal Google 100.000 unieke, vaak eeuwenoude boeken van de Bijzondere Collecties van de UvA digitaliseren.

Lees meer

Werkconferentie academisch erfgoed

Op 25 en 26 september organiseert de Stichting Academisch Erfgoed in samenwerking met het Vlaams Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed een tweedaagse werkconferentie om uitwisseling tussen deze netwerken te bevorderen. De conferentie is speciaal bedoeld voor collectiebeheerders, conservatoren en anderen die werken met of verantwoordelijk zijn voor de universitaire collecties. De bijeenkomst vindt plaats in het Amsterdam Museum.

Lees meer

Schrijf mee op Wikipedia!

Op 4 oktober vond in het Universiteitsmuseum Utrecht de eerste – goed bezochte- Wikipedia-schrijfmiddag plaats, in het kader van  Op zaterdag 18 oktober vindt alweer de volgende ‘edit-a-thon’ plaats, deze keer bij TU Delft Library. Dit maal is het thema expedities naar de diepzee en in de ruimte, waarbij de wereldreis van de Hr. Ms. K XVIII in 1935 door Felix Vening Meinesz (TU Delft), en het onderzoek van André Kuipers rond metaalhalidelampen bij de Delta-ruimtemissie in 2004 (TU Eindhoven) centraal zullen staan. Er is plaats voor ongeveer 20 personen, dus wees er snel bij!

Lees meer

Onderwerp Dijksterhuislezing bekend!

Van visioen tot desillusie en terug. De kern van het hedendaagse academische milieu Er bestaan duizenden universiteiten, maar wat ‘de universiteit’ is, blijft een beetje een raadsel. Een academische habitus is makkelijker te definiëren dan het instituut waar alles samenkomt. Bovendien vragen allerlei ontwikkelingen in de wereld om snelle aanpassing en modernisering van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Lees meer

17 juni: Dijksterhuislezing en SAE-symposium

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met het Universiteitsmuseum Groningen. Niet toevallig in het jaar dat de RUG het 400-jarig lustrum viert. Het symposium zal zich richten op de soms lastige herkomst van de academische collecties. Immers, elke universiteit beheert objecten waarvan de herkomst vraagtekens oproept. Dat levert voor de huidige generatie beheerders van academisch erfgoed interessante en soms ingewikkelde vragen en uitdagingen op. 

Lees meer

Lustrumtentoonstellingen RUG

In het kader van het lustrum van de RUG organiseert het Universiteitsmuseum een lustrum-tentoonstelling bestaande uit twee deeltentoonstellingen op twee locaties in de stad: een grote tentoonstelling in Der Aa-kerk over de geschiedenis van de wetenschap in samenwerking met Science LinX, en een kleinere tentoonstelling in samenwerking met de kunstcommissie van de universiteit over vierhonderd jaar kunst aan de RUG. Deze tentoonstelling is te zien in het museum zelf aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. 

Lees meer

24 mei: Expertmeeting historische kaarten en Wikipedia

Onder de titel Wiki Loves Maps worden er in april en mei verschillende activiteiten ondernomen op de Nederlandse Wikipedia. Vanuit het SAE-project Expeditie Wikipedia sluiten we hierbij aan door op 24 mei aanstaande een expertmeeting te organiseren over het ontsluiten en gebruik van kaarten op Wikipedia. De resultaten van deze expertmeeting kunnen worden gebruikt  bij de edit-a-thons in oktober en de ontwikkeling van de eindpresentatie. 

Lees meer

XV UNIVERSEUM Network Meeting Hamburg

Enhancing University Heritage-Based research XV UNIVERSEUM NETWORK MEETING CALL FOR PAPERS The European Academic Heritage Network UNIVERSEUM announces its 15th annual meeting.

Lees meer

Call for papers: De tweede wetenschappelijke revolutie

Historici hebben aangetoond dat zich in de periode tussen circa 1775 en 1900 ingrijpende veranderingen in de wetenschapsbeoefening hebben voltrokken. Sommigen spreken zelfs van een ‘Tweede Wetenschappelijke Revolutie’ en menen dat in dit specifieke tijdsgewricht de westerse, moderne wetenschapsbeoefening gestalte kreeg. Deze these vormt het thema van de workshop.

Lees meer

Website Medisch Erfgoed geheel vernieuwd

In opdracht van de Stichting Academisch Erfgoed is de website medischerfgoed.nl opnieuw vormgegeven en de content is aangepast en aangevuld. De website geeft een overzicht van de topstukken van het Nederlands medisch erfgoed, die worden bewaard en tentoongesteld in Museum Vrolik (AMC Amsterdam), Museum Boerhaave, Het Universiteitsmuseum Groningen, de Radboud Universiteit Nijmegen en het Universiteitsmuseum Utrecht.

Lees meer

Collectie Universiteit Utrecht online

Bijzondere stukken uit de collectie van het Universiteitsmuseum Utrecht zijn vanaf vandaag online te zien en te bewonderen. Met de lancering van de vernieuwde website van het museum zijn ruim 5000 objecten online te raadplegen. Tot in detail kan er worden ingezoomd en kan het academisch erfgoed van de Universiteit Utrecht ontdekt worden.

Lees meer

Stichting Academisch Erfgoed stelt Wikipedian in Residence aan

Voor het project “De Grote Wikipedia Expeditie” treedt per 1 januari 2014 Sandra Fauconnier aan als Wikipedian in Residence. Vanaf dat moment stelt een groot aantal Nederlandse universiteiten samen met het Tropenmuseum bijzonder historisch beeld- en audiomateriaal beschikbaar via Wikipedia. Het gaat om materiaal dat afkomstig is van verschillende wetenschappelijke expedities en onderzoeks- reizen. Binnen het project “De Grote Wikipedia Expeditie” wordt dit gedigitaliseerd, gedeeld en gebruikt voor artikelen op Wikipedia.

Lees meer

Isi Kunath brengt romantiek terug wetenschap

KNOWLEDGE IS A SOURCE OF PLEASURE -Therefore science should not be feared- t/m 5 januari 2014 Kunstenares Isi Kunath is de depots van de wetenschappelijke collecties van de Universiteit van Amsterdam ingedoken om vele onbekende verzamelingen van objecten te fotograferen. Het opmerkelijke resultaat verwerkte zij tot de tentoonstelling ‘Knowledge is a source of pleasure’. 

Lees meer

XV UNIVERSEUM NETWORK MEETING

Call for Papers The European Academic Heritage Network UNIVERSEUM announces its 15th annual meeting. UNIVERSEUM invites submissions of papers on academic heritage in its broadest sense, tangible and intangible, namely the preservation, study, access and promotion of university collections, museums, archives, libraries, botanical gardens, astronomical observatories, and university buildings of historical, artistic and scientific significance.

Lees meer

De Grote Wikipedia Expeditie

Vanaf eind 2013 stellen het Tropenmuseum en een groot aantal van de universiteiten verenigd in de Stichting Academisch Erfgoed erfgoedmateriaal beschikbaar via Wikipedia, binnen het project De grote Wikipedia Expeditie. Het gaat om gedigitaliseerd materiaal afkomstig van wetenschappelijke expedities en onderzoeks-reizen aanwezig in de collecties van de deelnemende instellingen. Samen met de Wikipedia-gemeenschap en de instellingen worden de scans of andere opnamen beschikbaar gesteld op Wikimedia Commons. In een gezamenlijk proces wordt dit materiaal voorzien van contextuele (geografische, historische etc.) informatie en worden er encyclopedische artikelen bij geschreven. De belangrijkste schakel in dit traject is de Wikipedian-in-Residence (WIR). Deze gastredacteur coördineert het hele proces en entameert evenementen/ bijeenkomsten voor de Wikipedia-vrijwilligers rond het erfgoedmateriaal van het Tropenmuseum en de universiteiten. Binnen dit project zal er een WIR worden aangesteld voor een periode van een jaar. Zie voor een volledige projectbeschrijving: https://nl.wikimedia.org/wiki/De_grote_Wikipedia_Expeditie

Lees meer

Wij zoeken een Wikipedian in Residence

Voor De grote Wikipedia Expeditie, een project van de Stichting Academisch Erfgoed, het Tropenmuseum Amsterdam en de Vereniging Wikimedia Nederland, zijn wij op zoek naar een  Wikipedian in Residence  die de Nederlandse Wikipedia gemeenschap weet te verbinden met universiteiten, musea en hun historische expeditiecollecties, en die het leuk vindt hiervoor het hele land te doorkruisen.

Lees meer

Gewina wordt honderd

Op 30 november viert Gewina, het genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis, zijn 100-jarig bestaan met een feestelijke dag in Museum Boerhaave in Leiden. Alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om die dag samen met Gewina te vieren, en om deel te nemen aan de activiteiten.

Lees meer

Volg de SAE ook op Facebook!

De Stichting Academisch Erfgoed is ook actief op Facebook. Volg ons om op de hoogte te blijven, laat opmerkingen en suggesties achter of deel je eigen tentoonstellingen en evenementen. Ga naar Facebook en vind ons leuk. Overigens kunnen ook diegenen die NIET op Facebook zitten deze pagina bekijken.

Lees meer

Radboud Universiteit treedt toe

De Stichting Academisch Erfgoed kan met trots melden dat sinds het begin dit jaar een tiende universiteit lid is geworden: de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Daarmee komt het SAE-netwerk dicht bij landelijke dekking. De RU herbergt onder meer het Katholiek Documentatiecentrum (KDC). Dit bewaart, ordent en ontsluit allerlei materiaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland.

Lees meer

Heritage in Motion

Europa Nostra en de European Academy lanceren samen het Heritage in Motion Festival.  Het is de bedoeling om de beste multimediaproducties rond Europees erfgoed bij elkaar te brengen. Dit kunnen zowel apps, filmpjes als websites zijn.  Instellingen en bureaus kunnen hun projecten indienen voor dit festival en de beste inzending wint de Heritage in Motion Award 2013.  De deadline voor inschrijven is 1 april 2013. Voor meer info: heritageinmotion.eu.

Lees meer

Veertiende meeting Universeum

Call for Papers The European Academic Heritage Network UNIVERSEUM announces its 14th annual meeting. UNIVERSEUM invites submissions of papers on academic heritage in its broadest sense, tangible and intangible, namely the preservation, study, access and promotion of university collections, museums, archives, libraries, botanical gardens, astronomical observatories, and university buildings of historical, artistic and scientific significance.

Lees meer

Call for Papers: 5e Woudschotenconferentie

In June 2013, Gewina will organize its 5th biannual meeting at the Woudschoten conference centre. Participants are invited to submit a proposal for a contribution to this two-day meeting before 1 January. The theme of the conference is ‘Uses of Knowledge’. We invite you to address why individuals have sought or spread knowledge of any kind, be it theoretical insights, practical skills, or a mystical understanding of nature.

Lees meer

Collectiewebsite is online

Afgelopen vrijdag lanceerde de SAE met trots academischecollecties.nl: een website die het nu mogelijk maakt de erfgoedcollecties van de negen SAE-universiteiten te doorzoeken. Het betreft verzamelingen van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht,  de Vrije Universiteit en de Wageningen UR.

Lees meer

De gevoelige plaat. Mini-symposium over fotocollecties op 29 oktober 2012

*** Aanmelden kan niet meer, we zitten helemaal vol!***** Vrijwel alle erfgoedinstellingen beschikken over verzamelingen foto’s. Soms echt als collectie, soms als documentatie of als onderdeel van archieven. Foto’s vertellen verhalen en illustreren bij uitstek, maar ze roepen even vaak vragen op. Combinaties van foto’s en een objecten zijn krachtig. Zeker als het gaat om objecten waarvan de werking onduidelijk is.  De VSC (vereniging van samenwerkende centra in wetenschap en techniek) en de Stichting Academisch Erfgoed organiseren een minisymposium dat ingaat op dit specifieke type erfgoed.

Lees meer

Symposium en Dijksterhuislezing 2012

Op 22 juni 2012 organiseerde de SAE  in samenwerking met de TU eindhoven de negende Dijksterhuislezing in combinatie met een middagsymposium rond het thema “Collecting today for tomorrow”.  Prof.dr. Ruth Oldenziel nam de Dijksterhuislezing voor haar rekening. Het evenement vond plaats op de campus van de TU Eindhoven.

Lees meer

Wageningen nieuw lid SAE

De Stichting Academisch Erfgoed is trots te melden dat ook Wageningen UR besloten heeft toe te treden. Wageningen beschikt over verschillende collecties, met name op het gebied van de (o.a. koloniale) landbouwkunde. De afdeling Speciale Collecties van de bibliotheek organiseert regelmatig tentoonstellingen. U kunt op de hoogte blijven van de aanwinsten en andere nieuwtjes via http://specialecollecties.blogspot.com.

Lees meer

Museum Vrolik tien maanden dicht

Het Anatomisch Museum van het Academisch Medisch Centrum (UvA) sluit voor tien maanden zijn deuren. Van augustus 2011 tot mei 2012 wordt het museum verbouwd en heringericht. Voornaamste oogmerk is de unieke collectie toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Lees meer

VU Amsterdam sluit zich ook aan

De Stichting Academisch Erfgoed is blij te kunnen melden dat ook de VU Amsterdam heeft besloten toe te treden tot de SAE. Binnen de Universiteitsbibliotheek van de VU bestaat sinds enige tijd een cluster academisch en cultureel erfgoed: de VU wil het eigen erfgoed een duidelijk gezicht geven. Bekijk bijvoorbeeld de beeldbank van de UB VU.

Lees meer

Uitbreiding SAE

De Stichting Academisch Erfgoed is uitgebreid met twee nieuwe leden. De Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Maastricht hebben zich aangesloten.  De SAE ziet dit als een zeer positieve ontwikkeling in het streven naar een optimaal academisch erfgoed-netwerk.

Lees meer

Nieuwsbrief 21

In deze nieuwsbrief: Peter Koolmees combineert een (bijzonder) hoogleraarschap in de Geschiedenis van de Diergeneeskunde met de functie van conservator voor de collectie Diergeneeskunde bij het Universiteitsmuseum van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij docent/onderzoeker Voedselveiligheid bij de faculteit Diergeneeskunde.

Lees meer