Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de VU Amsterdam, de Wageningen UR en de Universiteit Utrecht. De leden tonen hun collecties gezamenlijk op www.academischecollecties.nl. Museum Boerhaave is geassocieerd lid van de SAE.

De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

Wat is academisch erfgoed?

Wetenschappelijk erfgoed, universitair erfgoed of academisch erfgoed: er zijn verschillende verzamelnamen in omloop. Grofweg worden hiermee de objecten bedoeld die het bijproduct zijn van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties. lees verder

Nieuws

Symposium & Dijksterhuislezing 2015

13 juli 2015

Dit jaar organiseert de SAE haar symposium en Dijksterhuislezing in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Het symposium heeft als thema: “Geloven in de Wetenschap”.
De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door prof. dr. Carla Rita Palmerino, hoogleraar Geschiedenis van de moderne filosofie aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van Radboud Universiteit.  Direct aanmelden? Klik hier.

lees verder