Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de VU Amsterdam, de Wageningen UR en de Universiteit Utrecht. De leden tonen hun collecties gezamenlijk op www.academischecollecties.nl

De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

Wat is academisch erfgoed?

Wetenschappelijk erfgoed, universitair erfgoed of academisch erfgoed: er zijn verschillende verzamelnamen in omloop. Grofweg worden hiermee de objecten bedoeld die het bijproduct zijn van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties. lees verder

Nieuws

17 juni: Dijksterhuislezing en SAE-symposium

17 april 2014

Voor het jaarlijkse SAE-symposium hebben we weer een mooie lijst sprekers! De Dijksterhuislezing zal dit jaar uitgesproken worden door Prof. dr. Doeko Bosscher, hoogleraar eigentijdse geschiedenis, en oud-Rector van de Rijksuniversiteit Groningen. Sprekers op het symposium zijn schrijver Frank Westerman, Steph Scholten (directeur Erfgoed UvA), en Rolf ter Sluis (directeur Universiteitsmuseum Groningen).  lees verder