Stichting Academisch Erfgoed

De Stichting Academisch Erfgoed (SAE) is een samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, de Technische Universiteit Eindhoven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Universiteit van Maastricht, de Radboud Universiteit Nijmegen, de VU Amsterdam, de Wageningen UR en de Universiteit Utrecht. De leden tonen hun collecties gezamenlijk op www.academischecollecties.nl

De SAE fungeert als netwerk voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

Wat is academisch erfgoed?

Wetenschappelijk erfgoed, universitair erfgoed of academisch erfgoed: er zijn verschillende verzamelnamen in omloop. Grofweg worden hiermee de objecten bedoeld die het bijproduct zijn van het wetenschapsbedrijf door de eeuwen heen. Het gaat hier bijvoorbeeld om voorwerpen gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties. lees verder

Nieuws

Werkconferentie academisch erfgoed

19 augustus 2014

Op 25 en 26 september organiseert de Stichting Academisch Erfgoed in samenwerking met het Vlaams
Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed een tweedaagse werkconferentie om uitwisseling tussen deze netwerken te bevorderen. De conferentie is speciaal bedoeld voor collectiebeheerders, conservatoren en anderen die werken met of verantwoordelijk zijn voor de universitaire collecties. De bijeenkomst vindt plaats in het Amsterdam Museum.

lees verder